LET’S CREATE TOGETHER YOUR ENERGETIC FUTURE

LET’S CREATE TOGETHER
YOUR ENERGETIC FUTURE

יחד נתכנן ונעצב את העתיד האנרגטי שלך

מערכת CAT HYBRID SOLUTIONS מבית קטרפילר, מאפשרת לנהל ולמצות את מקורות האנרגיה הזמינים לך.
הטכנולוגיה הבלעדית של המערכת מעניקה פתרון יעיל, חסכוני ואמין באמצעות שילוב מגוון מקורות ייצור אנרגיה, כגון מערכות סולאריות, גז, ביו-גז, טורבינות רוח, מערכות דיזל ורשת החשמל.

קטרפילר - ענקית ציוד צמ"ה ואנרגיה יחד עם ZOKO Energy מקבוצת זוקו שילובים, מובילים יחד בשנים האחרונות מודלים גמישים הכוללים ידע ואנרגיה תכנון ופתרונות מעשיים לתחום תחנות כוח קטנות וגדולות החל מייעוץ, ציוד - גנרטורים בגז טבעי, גנרטורים היברידיים, טורבינות גז, מערכות ניהול מתח ועד לתכנון והקמת תחנות מיקרו גריד משולבות.

ONE STOP SHOP

אנרגיה מתחדשת לעתיד טוב יותר

בעולם האנרגיה המשתנה של היום, חברת ZOKO Energy מבית זוקו שילובים מספקת פתרונות אנרגטיים חדשניים המציעים את המעטפת המושלמת עם הפתרונות הכלכליים והיעילים ביותר בתחום האנרגיה.

CAT Hybrid SOLUTIONS

הטכנולוגיה הבלעדית של CHS מאפשרת לנהל ולמצות את מקורות האנרגיה הזמינים לך. המערכת מעניקה פתרון יעיל, חסכוני ואמין באמצעות שילוב מגוון מקורות ייצור אנרגיה, כגון מערכות סולאריות, גז, ביו-גז, טורבינות רוח, מערכות דיזל ורשת החשמל. כך תוכל לנהל ולשלוט במקורות האנרגיה הזמינים לך בצורה חכמה, יעילה וכלכלית.

טכנולוגיה מתקדמת

המנוע החזק, האמין והחסכוני של CATERPILLAR

מובילים בשירות ובאחזקה

צוות טכני ישראלי מקצועי בהסמכת CATERPILLAR מספק מענה מיידי - 24/7, בישראל לרבות תמיכה הנדסית, טכנולוגית וזמינות חלפים מקוריים בישראל

פתרונות בהתאמה אישית

מודל ששת השלבים להקמת תחנת כח מבוססת גז טבעי

CATERPILLAR - ענקית ציוד צמ"ה ואנרגיה יחד עם ITE מקבוצת זוקו שילובים, מובילים יחד בשנים האחרונות מודלים גמישים הכוללים ידע, תכנון ופתרונות מעשיים לתחום תחנות כוח קטנות וגדולות החל מייעוץ, ציוד - גנרטורים בגז טבעי, גנרטורים היברידיים, טורבינות גז, מערכות ניהול מתח, ועד לתכנון והקמת תחנות מיקרו גריד משולבות.


במסגרת שיתוף הפעולה, יצרנו מודל הבנוי משישה שלבים עיקריים לתכנון והקמת תחנת כח קטנה מבוססת גז טבעי. זהו מודל Hexagon שלנו המהווה את מפת הדרכים (Road Map) לניהול תהליך ולביצוע אפקטיבי. הרעיון הוא ליצור אפשרות לאימות/ולידציה לכל שלב במודל.

 • STEP 5

  הקמת מתקן האנרגיה

 • STEP 4

  תכנון מפורט

  תכנית מיקום הציוד והבינוי

  תכנית אנרגיה

  בחינת הפרויקט ע“י יועצים מקצועיים על פי תחומי התמחות

 • STEP 3

  רישוי, סטטוטוריקה והיתרים

  סקר היתכנות - בחינת קרקע, סביבה, זמינות תשתיות ובטיחות, תב”ע סקר חיבור - הגשת התכנית לחח”י לצורך היתר לחיבור לרשת התנהלות מול מכון התקנים - קבלת היתרי בטיחות לציוד ולמתקן קבלת היתר בנייה מול הרשויות

 • STEP 2

  בחירת שיטת התקשרות: אופציות גמישות למימוש

  EPC - הנדסה רכש ובנייה

  BOT - בנייה, הפעלה בבעלות ומסירה ללקוח בעתיד בעלות משותפת - הסכם גמיש המאפשר ללקוח הסופי להיות שותף בתחנה יחד עם חברה מבצעת ומתפעלת

 • STEP 1

  בדיקת היתכנות ראשונית

  קביעת גודל המתקן - ניתוח צרכים.

  משטר הפעלה - מה התצורה של השימוש ושעות ההפעלה 'בחירת האנרגיה המסופקת: חשמל, מכני, תרמי וכו

 • STEP 6

  בדיקות, קבלה ומסירה ללקוח, שירות ואחזקה

מפרטי ציוד CAT לרישום בחברת חשמל

Webinar CAT Hybrid Solutions - 2021

עו”ד ענת קליין

ראש מחלקת אנרגיה והתשתיות במשרד GKH

בארט מאיירס

מנכ”ל פתרונות האנרגיה של חברת קטרפילר העולמית

TOGETHER LET’S POWER A BETTER WORLD